Ön itt tartózkodik:

// Információbiztonsági Politika

A működési folyamataink során kezelt bizalmas információk, valamint az ügyfeleink adatainak védelme az Electool Hungary Kft. és az Electool Beszerzési Szolgáltató Kft. (Electool Csoport) alapvető és elemi érdeke.

Minden eszközünkkel és tudásunkkal azt a célt szolgáljuk, hogy megőrizzük és biztosítsuk a kezelt információk bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását.

Célunk a prevenció, ezért a beszerzési, e-beszerzési, e-közbeszerzési elektronikus árlejtési szolgáltatásainkra, valamint a szakértői szolgáltatásainkra, illetve az ezekhez kapcsolódó támogató folyamatokra vonatkozóan bevezettük és működtetjük, és fejlesztjük az Információbiztonsági követelményeket tartalmazó, aktuális ISO 27001-es szabvány követelményeinek megfelelő Információbiztonsági Irányítási Rendszert.

Az információbiztonság és az üzletmenet / szolgáltatás folytonosság, valamint az információbiztonsági incidensekből származó károk csökkentése érdekében bevezettük és folyamatosan fejlesztjük az információ, és az információ feldolgozás bizalmasságát, sértetlenségét, és az információrendelkezésre állását biztosító eljárásokat. Folyamatosan törekszünk arra, hogy a minőségi szolgáltatások mellett az információbiztonság alapelvek ne sérüljenek.

Vállalatunk kiemelten kezeli a törvények, valamint az egyéb hatósági-, és szerződéses kötelezettségekből fakadó biztonsági követelmények betartását, a követelmények megsértésének elkerülését.

Az információbiztonsági szabályok ismerete és betartása, valamennyi munkatárs, illetve bevont alvállalkozó számára kötelező érvényű.

Budapest, 2016. február 22.

Szabó Ákos
Ügyvezető
Electool Hungary Kft.

Simon Csaba
Ügyvezető
Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.